imprezy w obiektywie

Wrześniowe spotkania z dziećmi
w Filii nr 5

We wrześniu 2009 r. w Filii nr 5 powitaliśmy po wakacyjnej przerwie dzieci z SP nr 27.
Przygotowaliśmy dla nich zajęcia pt. Zaprzyjaźnij się z "Mateuszem". Jak się oswoić
z nowym systemem bibliotecznym
. We wrześniu w naszej bibliotece gościliśmy także przedszkolaki z PS nr 9 oraz PS nr 35. Dzieci zwiedziły wszystkie pomieszczenia biblioteki, zapoznały się z zasadami wypożyczania, wysłuchały opowiadania Kamyczek w bibliotece, obejrzały wystawy Zwierzaki z książek i ekranu oraz Ekslibris Filii nr 5.
Miały też okazję do wspólnej zabawy, podczas której odgadywały tytuły bajek i rodzaje kolorów. Na zakończenie dzieci otrzymały zakładki i cukierki. Zapewniły nas, że będą częstymi gośćmi w naszej placówce.

Zdjęcia z imprezy

Zdjęcia z imprezy

Zdjęcia z imprezyRazem czytamy dzieciom
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kielcach

Dzień 29 września został ogłoszony przez Polską Izbę Książki „Dniem Głośnego Czytania”. Filia nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach zorganizowała z tej okazji spotkanie promujące głośne czytanie dzieciom. Grupa pięciolatków
z Samorządowego Przedszkola nr 1 w Kielcach wysłuchała utworów Lucyny Krzemienieckiej, czytanych przez prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek – Eryka Wilkońskiego i dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej – Andrzeja Maćkowskiego.
Po głośnym czytaniu dzieci wzięły udział w konkursach przygotowanych specjalnie dla nich.

Zdjęcia z imprezy

Zdjęcia z imprezy

Zdjęcia z imprezyZapraszamy czytelników do otwartej po remoncie Filii nr 12
przy ul. Zagórskiej 60


15 września 2009 r. otwarta została po gruntownym remoncie i modernizacji Filia nr 12. Wyburzono wszystkie zbędne ściany. Czytelnicy mają obecnie bezpośredni dostęp do półek z książkami.
W bibliotece znajduje się również czytelnia prasy, Internet i Galeria na deptaku.
Otwarciu towarzyszyła prezentacja pierwszego numeru wydawnictwa Miejskiej Biblioteki Publicznej BIBLIOTHECA PUBLICA.

Zdjęcia z imprezy

Zdjęcia z imprezy

Zdjęcia z imprezyŚWIĘTO KIELC

Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała w ramach obchodów:
• Spacerkiem po Kielcach – prezentacje w filiach wydawnictw dotyczących Kielc,
• wystawy twórczości plastycznej środowiska artystycznego Kielc oraz młodzieży artystycznie uzdolnionej w galeriach bibliotecznych,
• Regionalne spotkania – prezentacja twórczości plastycznej i literackiej środowiska artystycznego Kielc oraz dzieci i młodzieży 20 czerwca w godz. 14.00-18.00 w Parku Miejskim: – konkursy czytelnicze (w bloku imprez MDK).

Zdjęcia z imprezy

Zdjęcia z imprezy

Zdjęcia z imprezy

Zdjęcia z imprezyDzień Dziecka

01.06.2009 r. Filia nr 12 (Zagórska 60) zorganizowała festyn z okazji Dnia Dziecka.
Impreza odbywała się na terenie byłej strzelnicy przy ul. Kusocińskiego – należącej do KWP w Kielcach. W festynie wzięli też udział Strażnicy Miejscy, prowadząc wspólnie
z bibliotekarzami gry i zabawy, przeprowadzili także pokazy tresury psów służbowych.
Zdjęcia z imprezy

Zdjęcia z imprezy

Zdjęcia z imprezy

Zdjęcia z imprezyNoc z duchami w bibliotece


29 maja 2009 r. w Filii nr 2 (ul. Krzemionkowa 1) obyła się Noc z duchami
w bibliotece
.
Bibliotekarze z Filii nr 2 i nr 13 przebrani za czarownice, duchy i zjawy prowadzili zabawę do późnej nocy. W imprezie wzięło udział 39 dzieci z klas III Szkoły Podstawowej nr 31 wraz z nauczycielkami Dorotą Dominiczak i Iwoną Fiedkiewicz.
Najważniejszym punktem programu była wizyta w ciemnym korytarzu i spotkanie
z duchem, od którego dzieci otrzymały Patent Nieustraszonego.
Ponadto w programie znalazły się konkurencje ruchowe m.in.:
– przelot na miotle w stylu dowolnym;
– slalom ze stworkami na łyżce;
– skok przez łańcuch połączony ze zgadywankami;
– zabawa w mumię (owijanie papierem toaletowym);
– zaczarowane pudełko.
Pomiędzy konkurencjami „Czarownice" czytały fragmenty książek: Księga wróżek
i czarownic, Wampirek, Duszek ze starego zamczyska, Czarownice.

Zabawa była znakomita i „zjawiskowa”
Zdjęcia z imprezy

Zdjęcia z imprezy

Zdjęcia z imprezy

Zdjęcia z imprezy

Zdjęcia z imprezyRegionalne spotkania z literaturą
Spotkania autorskie.


15 maja w Filii nr 12 odbyło się spotkanie z Władysławą Szproch – poetką, autorką prozy, malarką, członkiem ZO ZLP. Wydała między innymi: Dotknęłam ciszy drzew,
Byłam na wrzosowisku, Jeszcze nie jestem ciszą, Prześmiewki Kundzi Jojko
.
Zdjęcia z imprezy

18 maja w Filii nr 2 i 19 maja w Filii nr 5 odbyły się spotkania z Ireną Paździerz – poetką i prozatorską, członkiem ZO ZLP w Kielcach.
Wydała powieści: Marzeń zielone migdały, Urok tajemnic, zbiór regionalnych opowieści Biały koń z chęcińskiego zamku.
Zdjęcia z imprezy

Zdjęcia z imprezy

19 maja w Filii nr 10 odbyło się spotkanie z Tadeuszem Wiąckiem – prozaikiem, publicystą, członkiem ZO ZLP w Kielcach Wydał między innymi: Zabić żyda, Życie w kinie, Nad nami orzeł biały, Marionetki.
Zdjęcia z imprezy

20 maja w Filii nr 3 odbyło się spotkanie z Bogusławem Pasternakiem – poetą, publicystą, współzałożycielem Kieleckiego Oddziału ZLP.
Wydał między innymi zbiory wierszy: Powroty, Najprostszy wymiar, Po chmurach i górach, Wiersze wybrane.
Zdjęcia z imprezy

21 maja w Filii nr 1 odbyło się spotkanie z Romualdem Bielendą – poetą, członkiem ZO ZLP w Kielcach.
Wydał między innymi tomiki: Atlantyda marzeń, Włóczęga z Orfeuszem, Plejady wrażeń, Opończa czasu.
Zdjęcia z imprezy

25 maja w Filii nr 8 odbyło się spotkanie z Marią Włodno – pisarką, dziennikarką, członkiem ZO ZLP w Kielcach.
Wydała między innymi: Kieszeń pełna niczego, Oddech smoka, Księżniczka Alicja, Uczeń profesora Cyrusa.
Zdjęcia z imprezy

27 maja w Filii nr 9 odbyło się spotkanie ze Stanisławem Nyczajem – poetą, eseistą, edytorem, animatorem życia literackiego, prezesem Kieleckiego Oddziału Związku Literatów Polskich w Kielcach.
Wydał między innymi: Najcichsza odwaga, Pisarze kielecczyzny – Informator,
Mówiąc do siebie, Aforyzmy i fraszki, Metafizyka tworzenia
.
Zdjęcia z imprezyTam, gdzie wolność zabito

11 maja 2009 r. w Filii nr 12 (ul. Zagórska 60) odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich.
Zdjęcia z imprezyVII miejski konkurs plastyczny pt. „Kochany zwierzyniec” zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kielcach
i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Koło Miejskie

Zadaniem dzieci było samodzielne wykonanie ilustracji do utworów, których bohaterami są zwierzęta. Prace nie mogły być wzorowane na ilustracjach książkowych. Konkurs objął swym zasięgiem wszystkie filie Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kielcach i większość szkół podstawowych na terenie miasta. Na konkurs napłynęły także prace z przedszkoli, klubów, świetlic i innych ośrodków pracujących z dziećmi.
Wpłynęło 714 prac. Nagrodzono 20, wyróżniono 61 dzieci.
Wydawnictwo KOBA z Krakowa – fundator nagród książkowych – przyznało 3 nagrody i 3 wyróżnienia.
13 maja 2009 r. w Filii nr 11 MBP (ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 53) odbyło się uroczyste otwarcie wystawy oraz wręczenie nagród laureatom konkursu.
Część artystyczną przygotowały dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 40 (przedstawienie pt. „Brzydkie Kaczątko) pod kierunkiem Beaty Mazurczak i dzieci
z grupy teatralnej „Słoneczko” ze Szkoły Podstawowej nr 15 (przedstawienie pt. „Jak wróbelek Elemelek w szkole uczył się literek”) pod kierunkiem Ewy Wrzoskiewicz.
Fundatorem poczęstunku jest firma „Lewiatan” Spółka z o.o.
i firma „Alma-Alpinex”.


Przedszkolaki
Zdjęcia z imprezy

Inscenizacja PS nr 40 – Brzydkie kaczątko
Zdjęcia z imprezy

Inscenizacja SP 15 – Jak wróbelek Elemelek w szkole uczył się literek
Zdjęcia z imprezy

Wręczenie nagrody przez dyrektora MBP
Zdjęcia z imprezy

Wręczenie wyróżnienia przez zastępcę dyrektora MBP
Zdjęcia z imprezy

Dzieci nagrodzone i wyróżnione
Zdjęcia z imprezy

Dzieci nagrodzone przez Wydawnictwo KOBA z Krakowa
Zdjęcia z imprezyFilia nr 12

24 kwietnia 2009 r. w filii nr 12 (ul. Zagórska 60) odbyło spotkanie się adresowane do czytelników dorosłych pt. „Kielce – okruchy przeszłości”. Wolontariusz Muzeum Historii Kielc – Maciej Cichoń, przekazał wiele ciekawostek związanych z przeszłością miasta,
demonstrując slajdy ze zbiorów eksponatów muzeum. Imprezie towarzyszyła wystawa książek o Kielcach, ekspozycja zdjęć i pocztówek utrwalających miasto i region świętokrzyski.
Zdjęcia z imprezyBiblioteka na Barwinku

24 marca 2009 roku została przeniesiona Filia nr 8 MBP z ul.Żeromskiego na osiedle Barwinek. Biblioteka znalazła miejsce w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 16, Barwinek 31; telefon 041 361 47 26; e-mail: filia8@mbp.kielce.pl
W uroczystym otwarciu wziął udział między innymi Prezydent Kielc Wojciech Lubawski, któremu dyrektor Andrzej Maćkowski wręczył honorową kartę elektroniczną uprawniająca do korzystania ze zbiorów wszystkich filii MBP.
Wszystkich czytelników serdecznie zapraszamy w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki od godz. 10.00-18.00, w środy i soboty od godz. 9.00 do 15.00.

Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezyZdjęcia z imprezy

Książkowy zwierzyniec

W marcu, Filia nr 11 (ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 53) przygotowała dla dzieci
ze Szkoły Podstawowej nr 4 i Przedszkola Samorządowego nr 5 cykl spotkań poświęconych zwierzętom. Dzieci wysłuchały opowiadań i wierszy, zdobyły ciekawe informacje o życiu zwierząt, obejrzały wystawę książek i przedstawienie kukiełkowe „Super kaczka”.
Zdjęcia z imprezy

Zdjęcia z imprezyFerie w Bibliotece

W okresie ferii odbyły się w filiach bibliotecznych konkursy rysunkowe i czytelnicze,
gry i zabawy propagujące książkę, opowiadanie bajek, głośne czytanie w ramach akcji
Cała Polska czyta dzieciom. We wszystkich filiach w określonych dniach i godzinach udostępniano bezpłatnie Internet. Od 16.02.2009 r. do 27.02.2008 r. zorganizowano 87 imprez w których wzięło udział ok. 500 dzieci.

Filia nr 3 - Zręczne ręce mamy miło czas spędzamy
Zdjęcia z imprezy

Zdjęcia z imprezy

Filia nr 5 - Kraina Fantazji
Zdjęcia z imprezy

Zdjęcia z imprezy

Filia nr 11 - Książkowe igraszki najmłodszych
Zdjęcia z imprezy

Filia nr 11 - Zimowe spotkania Moli książkowych
Zdjęcia z imprezy

Filia nr 12 - Książkowe igraszki najmłodszych
Zdjęcia z imprezy

Filia nr 12 - Papierowa moda
Zdjęcia z imprezy

Filia nr 12 - Wycieczka do Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych na Bukówce
Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy

Filia nr 13 - Ferie z Komiksem
Zdjęcia z imprezy

Zdjęcia z imprezy„Dzień Babci”

21 stycznia 2009 r. o godz.14.00 w Filii nr 6 (ul. Wikaryjska 2) odbyło się spotkanie
z okazji Dnia Babci. Babcie przybyły na uroczystość z własnymi pysznymi wypiekami, a imprezę uświetnił Wieczór kolęd w wykonaniu najmłodszych czytelników biblioteki
i dzieci ze Świetlicy Rafael. Akompaniowała Pani Agata - dyrektor Świetlicy, śpiewali również zaproszeni goście. Po koncercie degustowano wspólnie wypieki.

Zdjęcia z imprezyWystawa „Literatura w filmie, muzyce i radiu – Wojna światów”

110 lat temu ukazało się pierwsze wydanie powieści H. G. Wellsa Wojna światów.
Do dnia dzisiejszego książka doczekała się licznych adaptacji literackich i filmowych. Stała się też inspiracją dla muzyków, grafików, twórców zabawek, gier komputerowych itp. 30 października 1938 roku Orson Welles wyemitował na antenie radia słuchowisko, które wywołało panikę wśród mieszkańców Ameryki przestraszonych rzekomą inwazją Marsjan.
W listopadzie 2008 roku Filia nr 5 (ul. Warszawska 147) przygotowała wystawę Literatura w filmie, muzyce i radiu – Wojna światów. Na 14 planszach i w dwóch gablotach wyeksponowano teksty oraz ilustracje z różnych wydań powieści Wellsa
oraz wybranych filmów, dla których stała się inspiracją, kopie grafik, informacje dotyczące wersji muzycznych i audycji radiowych.
W gablotach można też znaleźć informacje na temat życia i twórczości Wellsa
oraz inne książki jego autorstwa znajdujące się w zbiorach Filii nr 5.
Ekspozycji towarzyszy również wystawa prac dzieci z SP nr 27 zatytułowana Mój przyjaciel Marsjanin. Można ją oglądać w oddziale dziecięcym biblioteki.
Obie wystawy przewidziano do końca lutego 2009 roku.

Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy„Pudełko zwane wyobraźnią”

Konkurs „Pudełko zwane wyobraźnią” skierowany został przez organizatorów, Stowarzyszenie Pro Arte, Miejską Bibliotekę Publiczną i Bazę Zbożową, do uczniów kieleckich gimnazjów i liceów. Napłynęło ponad 100 prac interpretujących plastycznie wybrane fragmenty poezji Zbigniewa Herberta. Prace zostały ocenione w dwóch kategoriach: uczniowie gimnazjum i uczniowie liceum. W każdej z kategorii przyznano nagrodę i dwa wyróżnienia.
Dnia 29.11.2008 r. w Bazie Zbożowej otwarto wystawę pokonkursową, zaprezentowano twórczość Zbigniewa Herberta, przeprowadzono warsztaty plastyczne, odbył się występ Teatru Ecce Homo.

Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy„DZIECI LUBIĄ MISIE, MISIE LUBIĄ DZIECI …”

W Filii nr 8 (ul. Żeromskiego 44) z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia odbyło się spotkanie z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 13. W trakcie imprezy dzieci przedstawiły swoich pluszowych przyjaciół. Pretekstem do rozmowy o wartości przyjaźni i potrzebie miłości była „Opowieść o brzydkim misiu”. Nie zabrakło również dyskusji o misiach-gwiazdach, bohaterach dziecięcych książek i filmów, a także historii z życia prawdziwych niedźwiadków.

Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy„Brzechwowo”

19 listopada 2008 r. w Filii nr 12 (ul. Zagórska 60) odbyło się spotkanie z uczniami klasy „0” SP nr 28, podczas którego w atmosferze zabawy sprawdzano wiedzę o wierszach Jana Brzechwy. Podzielona na grupy klasa z zapałem wykonywała stawiane im zadania, zaskakując znajomością utworów. Z takim samym entuzjazmem udzielano odpowiedzi na pytania. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się „gotowanie zupy”
z warzyw występujących w wierszu „Na straganie”, jak również układanie puzzli ilustrujących twórczość Brzechwy. W przerwach między konkurencjami – dzieci recytowały przygotowane wcześniej wierszyki.
Na zakończenie – w nawiązaniu do tytułu cyklu wierszy „Zoo” – wszyscy otrzymali pamiątkowe upominki w postaci figurek zwierząt.

Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy
Wystawy

Zdjęcia z imprezyFilia nr 13 "Z niewielką pomocą naszych przyjaciół"

5 listopada w Filii nr 13 rozpoczęto nowy cykl spotkań z dziećmi niepełnosprawnymi
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 17 Specjalnych im. Karola Wojtyły - Papieża Polaka. Pierwsze spotkanie odbyło się pod hasłem "Co nam Pani Jesień w podarunku niesie".
Dwa wiersze Doroty Gellner "Złoty plecak" i "Kolczasty jeżyk" były wstępem do zajęć
w trakcie, których dzieci rozwiązywały zagadki o jesieni, odpowiadały na pytania o miesiące i kolory jesienne .Duży kosz owoców : gruszek, jabłek, orzechów, jarzębiny
i złotych liści różnych drzew uzupełniał wspólne opowieści o jesieni.

Zdjęcia z imprezy

Zdjęcia z imprezyRok Przedszkolaka

Rok kulturalno-oświatowy 2008/2009 został ogłoszony Rokiem Przedszkolaka. Z tej okazji Filia nr 5 prowadzi cykliczne spotkania z baśnią dla dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 35 i Klubu Małego Dziecka "Uroczysko-Wrzos". Spotkania powiązane są z akcją "Cała Polska czyta dzieciom".
W październiku 2008 odbyło się 8 takich spotkań, podczas których bibliotekarki z Filii nr 5 czytały dzieciom książki, zagadki, uczyły wierszyków, zapoznawały dzieci z pracą biblioteki.
Kolejne imprezy odbędą się w listopadzie.

Zdjęcia z imprezyKukiełkowo

Filia nr 13 w ciągu wakacji codziennie zapraszała dzieci do „Kukiełkowa” na wspólną zabawę w inscenizowanie ulubionych bajek. Dzieci wybrały „Legendę o smoku wawelskim”.
Na spotkaniach czytano tekst, przedstawiano postacie i podjęto decyzję ile kukiełek należy zrobić, jak zaplanować scenografię. Do scenografii wykorzystano tekturowe pudełka, bibułę, kolorowe szmatki, kolorową folię samoprzylepną itp.
Dzieci projektowały tekturowe postacie, robiły szablony, potem wymyślały jak je ubrać, pomalować, gdzie umieścić .
Prace dzieci prezentowane są do końca roku na wystawie w Galerii Milusińskich.

Zdjęcia z imprezyŚWIĘTO KIELC

MBP zorganizowała w ramach obchodów:
• prezentacje w filiach wydawnictw dotyczących Kielc,
• wystawy twórczości plastycznej środowiska artystycznego Kielc oraz młodzieży artystycznie uzdolnionej w galeriach bibliotecznych,
• spotkania autorskie z Ireną Paździerz, Romualdem Bielendą
i Bogusławem Pasternakiem (patrz: dyskusyjne kluby książki)
28 czerwca w godz. 12.00-18.00 w Parku Miejskim:
- wystawę prac dzieci nagrodzonych i wyróżnionych w konkursach plastycznych MBP,
- konkursy czytelnicze (w bloku imprez MDK).

Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy

Zdjęcia z imprezyPasowanie na czytelnika

W maju w filiach prowadzących działalność dla dzieci odbywają się pasowania na czytelnika. Uczestnikami są uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych, którzy po raz pierwszy grupowo odwiedzają bibliotekę. Wszystkie dzieci biorą udział w uroczystym pasowaniu na czytelnika a także w konkursach i inscenizacjach bajek przygotowanych dla nich z tej okazji, informowane są o możliwościach korzystania
z biblioteki, otrzymują upominki oraz „firmowe” zakładki filii. Czasami zapraszani są niezwykli goście. W tym roku Filię nr 10 (ul. M. Konopnickiej 5) odwiedziła Pipi.
W rolę rudowłosej, piegowatej bohaterki wcieliła się Edyta Mastalerz z „Akademii Zabawy” (www.akademia-zabawy.pl).

Pasowanie na czytelnika – Filia nr 10
Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy

Pasowanie na czytelnika – Filia nr 12
Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezyWernisaż wystawy Pisarze polscy pół żartem, pół serio.
W 100. rocznicę urodzin Eryka Lipińskiego
19 maja 2008 roku, Filia nr 5 MBP, ul. Warszawska 147

12 lipca bieżącego roku minie setna rocznica urodzin Eryka Lipińskiego, wybitnego grafika, ilustratora, karykaturzysty, satyryka i dziennikarza. Z tej okazji Agata Zając, kierownik Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach przygotowała wystawę zatytułowaną Pisarze polscy pół żartem, pół serio, na którą złożyło się 36 karykatur wybitnych postaci polskiej literatury oraz publikacje książkowe związane z działalnością Eryka Lipińskiego. Do ilustracji dołączono teksty korespondujące z poszczególnymi sylwetkami. Wystawie towarzyszy katalog ,w którym autorka umieściła również informacje biograficzne i wybór anegdot o Eryku Lipińskim.
Otwarcie wystawy zbiegło się z obchodami Dnia Bibliotekarza i Bibliotek oraz jubileuszem 55-lecia Filii nr 5.
Zaproszonych gości, wśród których znaleźli się pracownicy WBP, MBP, Klubu „Uroczysko-Wrzos” oraz czytelnicy biblioteki, powitał dyrektor MBP Andrzej Maćkowski. Z historią Filii nr 5 oraz szczegółami dotyczącymi ekspozycji zapoznała wszystkich Agata Zając. Zwieńczeniem uroczystości była degustacja jubileuszowego tortu.
Wystawę Pisarze polscy pół żartem, pół serio można zwiedzać w Filii nr 5 do końca sierpnia 2008 roku.

Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezyVI miejski konkurs plastyczny pt. „Ożywione zabawki” zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kielcach
i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Koło Miejskie

Zadaniem dzieci było samodzielne wykonanie ilustracji do utworów, których bohaterami są zabawki.
Konkurs objął swym zasięgiem wszystkie filie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach i większość szkół podstawowych na terenie miasta. Napłynęły również prace z przedszkoli, klubów, świetlic i innych ośrodków pracujących z dziećmi. Wzięło udział 571 dzieci. Przyznano 15 nagród i 34 wyróżnienia.
14 maja 2008 r. w filii nr 11 (ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 53) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach odbyło się uroczyste otwarcie wystawy oraz wręczenie nagród laureatom konkursu.
Część artystyczną przygotowały dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 40 (przedstawienie pt. „Miś Uszatek) pod kierunkiem Beaty Mazurczak i dzieci z grupy teatralnej „Słoneczko” ze Szkoły Podstawowej nr 15 (przedstawienie pt. „Książka twoim przyjacielem”) pod kierunkiem Ewy Wrzostkiewicz
Firma „Lewiatan” Spółka z o.o. ufundowała poczęstunek.

Dzieci nagrodzone
Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy

Dzieci wyróżnione
Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy

Książka moim przyjacielem – występ dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 15
Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy

Przygody Misia Uszatka – występ dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 40
Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy

Podziękowania za wieloletnią współpracę z MBP
Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezyWarsztaty poetycko-plastyczne „Słowo-Obraz-Znak”

W kwietniu w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyły się warsztaty poetycko-plastyczne dla czytelników od 6 do 14 lat, przygotowujące dzieci do udziału
w międzynarodowym konkursie „Poem-Express”. Warsztaty zorganizowane zostały przy współudziale Stowarzyszenia PRO ARTE.
W zajęciach prowadzonych przez Iwonę Stachurę (nauczycielkę malarstwa Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych) i księdza Grzegorza Stachurę wzięło udział ponad 150 dzieci. Uczennice Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach:
Maria Miernik, Małgorzata Wojciechowska, Małgorzata Kędra, Barbara Nowakowska, Joanna Andrejas, Paulina Prokop, Anna Nowicka (kl. III a) oraz Olga Dziąg i Zuzanna Korus (kl. V c) pomagały w prowadzeniu warsztatów.
Prace wykonane w trakcie trwania zajęć przesłane zostały do Warszawskiego Domu Kultury Śródmieście, koordynatora polskiej edycji konkursu. W roku bieżącym na „Poem-Express” wpłynęło ponad tysiąc prac z całego kraju. Jednym z dziesięciu finalistów został Oskar Marat ze Szkoły Podstawowej nr 32. Wyróżnienia zdobyły: Mariola Wiącek ze Szkoły Podstawowej nr 34 i Kasia Grądzka z Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych.Warsztaty plastyczne
Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy

Warsztaty poetyckie
Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezyWystawy


Zdjęcia z imprezy

Spotkanie z poezją

W związku z obchodami Roku Zbigniewa Herberta w czytelni Filii nr 12 (ul. Zagórska 60) 31marca 2008 r. zorganizowano wieczorek poetycki.
Utwory Zbigniewa Herberta czytała studentka II roku filologii polskiej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – Anna Mamej.
Zdjęcia z imprezy


Artystyczny Indeks Hestii - wystawa pokonkursowa prac uczniów Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych

Konkurs o Artystyczny Indeks Hestii jest ogólnopolskim konkursem dla maturzystów liceów plastycznych, organizowany przez Ergo Hestię we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku. Nagrodą główną jest indeks Wydziału Malarstwa
i Grafiki.
Pierwszy etap konkursu odbywa się równolegle w osiemnastu regionach kraju. Spośród autorów zgłoszonych prac wybranych zostaje kilkunastu finalistów,
którzy w nagrodę uczestniczą w dwutygodniowych warsztatach plastycznych
w Sopocie. Prace, które powstają podczas warsztatów, ocenia kapituła konkursowa złożona z profesorów ASP w Gdańsku.
Laureatką pierwszej edycji konkursu, który odbył się w roku szkolnym 2003/2004 została Dominika Jurczyk z Państwowego Liceum Plastycznego w Kielcach – obecnie studentka gdańskiej Akademii. W bieżącym roku szkolny etap konkursu wygrał Piotr Gromniak – uczeń Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych
w Kielcach .
21.02.2008 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się uroczysty wernisaż nagrodzonych i wyróżnionych prac uczniów Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach.
Zapraszamy do zwiedzania wystawy w Filii nr 10 MBP, ul. Konopnickiej 5,
w godzinach otwarcia biblioteki do 31 marca 2008 r.
Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy


Ferie w Bibliotece

W okresie ferii odbyły się w filiach bibliotecznych konkursy rysunkowe i czytelnicze,
gry i zabawy propagujące książkę, opowiadanie bajek, głośne czytanie w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom. We wszystkich filiach w określonych dniach i godzinach udostępniano bezpłatnie Internet. Łącznie w tego typu imprezach wzięło udział ok. 400 dzieci w okresie od 28.01.2008 r. do 08.02.2008 r.
Zorganizowano wystawy prac najmłodszych czytelników, wystawy okolicznościowe wystawki książek, które obejrzało ponad 600 dzieci.

Filia nr 5 – Serduszko na Walentynki
Zdjęcia z imprezy
Filia nr 10 – Hu, hu, ha zima wcale nie jest zła
Zdjęcia z imprezy
Filia nr 11 – Zimowe spotkania Moli Książkowych
Zdjęcia z imprezy
Filia nr 12 – Zima z Kubusiem Puchatkiem
Zdjęcia z imprezy
Filia nr 13 – Wędrówki po świecie z legendą w duecie
Zdjęcia z imprezy


„Światowy Dzień Pluszowego Misia” – 23.XI.2007 r. – Filia nr 10.

Wystawa pluszowych misiów (ponad 100) i książeczek o misiach. Prezentowane były misie różnej wielkości i w różnym wieku. Najstarszy liczył 60 lat . Najmłodsze przywędrowały razem z uczestnikami – dziećmi klasy I SP nr 1 w Kielcach. Biblioteka zamieniła się w „Misiolandię”: dzieci uczestniczyły w zabawie, czytaniu książek, zgadywankach oraz śpiewały piosenki. Następna impreza z „misiami” 28.XI.2007 r.
o godz. 10.45. Zapraszamy.

Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy


„Z niewielką pomocą naszych przyjaciół”
– 14.XI.2007 r. – Filia nr 13.

Pierwsza impreza z cyklu zaplanowanego również na 2008 roku. Impreza dla dzieci w wieku 7-9 lat ze SP - Specjalnej nr 14 w Kielcach. Odbyło sie czytanie bajki o chorym kotku, rozmowa na temat treści książeczki, a następnie dzieci wykonały prace do ,,Galerii Milusińskich”.

Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy


„Jesienne spotkania z żabką Rechotką”
– 8-31.X.2007 r. – Filia nr 11.

6 spotkań dla przedszkolaków i uczniów klas I ze SP Nr 33 w Kielcach.
Rozmowy na temat przyrody jesienią, czytanie książek na temat jesieni oraz przedstawienie w wykonaniu bibliotekarek na podstawie obrazka scenicznego Marii Kownackiej pt. „Spotkała się żabka z żabką''. Podczas spotkania dzieci oraz żabka Rechotka rozwiązywały zagadki.

Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy


II miejski konkurs
„Wakacyjna lektura nie musi być ponura”

Dnia 17 września 2007 r. podliczona została liczba książek wypożyczonych
i przeczytanych w czasie wakacji przez dzieci biorące udział w konkursie, ocenie poddane zostały również inne wykonane prace.
W trakcie trwania konkursu, jego uczestnicy, wypożyczyli i przeczytali ponad 1000 książek. Postanowiono przyznać 3 nagrody i 10 wyróżnień dzieciom, które spełniły wszystkie warunku konkursu. Uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie
i drobne upominki.

Prace nagrodzone i wyróżnione:
1. Anna Baljon, lat 13 (treść pracy)
2. Agnieszka Lichocka, lat 12 (treść pracy)
3. Marta Polewska, lat 13 (treść pracy)

Anna Baljon, lat 13 – „Pamiętnik księżniczki” – Mag Cabot
Zdjęcia z imprezy

Mikołaj Janczak, lat 5 – „Artur i czarodziejska księga” – Daniel Joris
Zdjęcia z imprezy

Marta Polewska, lat 12 – „Hobbit” – John Ronald Reuel Tolkien
Zdjęcia z imprezy

Sara Al-Khalili, lat 13 „Za czasów starożytnych Egipcjan” – Pierre Miguel
Zdjęcia z imprezy

Gabrysia Słoń, lat 7 – „Maja Bursztyn jedzie na wakacje” - Paula Danzinger
Zdjęcia z imprezy

Ewa Szalkowska, lat 9 – „Złe dziewczyny” – Jacqueline Wilson
Zdjęcia z imprezy


Warsztaty biblioterapii

31 maja 2007 r. wspólnie z Akademią Świętokrzyską w Filii nr 11 zorganizowane zostały warsztaty biblioterapeutyczne. Zajęcia z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 33 poprowadzili studenci V roku Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej z Terapią Pedagogiczną pod kierunkiem wykładowcy Barbary Borowiec.

Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy


V MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY
„POLSCY AUTORZY DZIECIOM” – 16.05.2007

Organizatorzy
– Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach
– Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Koło Miejskie w Kielcach

Na konkurs wpłynęło 514 prac. Przyznano 25 nagród i 38 wyróżnień.
Konkurs objął swym zasięgiem wszystkie filie MBP i większość szkół podstawowych. Napłynęły również prace ze świetlic „Plus”, DK „Zameczek-Ziemowit”, DK „Sabat”, MDK, klubu „Uroczysko-Wrzos”, ognisk wychowawczych i przedszkoli.
Dzieci najchętniej ilustrowały utwory Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Marii Kownackiej, Kornela Makuszyńskiego, Hanny Januszewskiej oraz autorów współczesnych
Natalii Usenko, Grzegorza Kasdepke, Edyty Wygonik, Wandy Chotomskiej,
Joanny Papuzińskiej.

Galeria prac nagrodzonych (galeria prac – pobierz)

Finał konkursu
Zdjęcia z imprezy

Inscenizacja bajki Jaś i Małgosia w wykonaniu dzieci
ze Szkoły Podstawowej nr 15

Zdjęcia z imprezy

Inscenizacja bajki Królewna Śnieżka w wykonaniu dzieci
ze Szkoły Podstawowej nr 33

Zdjęcia z imprezy

Wręczenie nagród i wyróżnień
Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy

Wręczenie podziękowań za wieloletnią współpracę
Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy


PROGRAM PROFILAKTYCZNY „CUKIERKI” 12.02.2007-12.04.2007

Ognisko Wychowawcze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a’ Paulo, Kielce ul. Kościuszki 36.

Zajęcia profilaktyczne „Cukierki” (8 spotkań) przeprowadzone zostały przez Jadwigę Kieś-Kozak z Filii nr 9 MBP. Podczas zajęć wykorzystano metody aktywizujące: wspólną lekturę bajki „Cukierki” i pracę z dziećmi na bazie tekstu (drama, burza mózgów, praca w grupach, gra dydaktyczna).
W podsumowaniu uczestnicy wykonali książeczki zawierające materiały
zgromadzone w trakcie zajęć.
Celem programu było przekazanie dzieciom umiejętności rozpoznania niebezpieczeństwa i odpowiedniego reagowania w sytuacji zagrożenia.
Zajęcia profilaktyczne powstały jako element szerszego programu realizowanego
przez Fundację „WARIA(N)T” we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy


POEM – EXPRESS

Plakat Poetycki / Poem Express – międzynarodowy konkurs poetycko-plastyczny dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat. Warunkiem uczestnictwa jest napisanie wiersza lub sformułowanie myśli na dowolny temat i zobrazowanie tekstu plakatem.

Inicjatywa narodziła się w Holandii w 1992 roku. Twórczyni – Jet Manrho założyła fundację Autoped wspierającą uczestników konkursu. Co roku z nadesłanych prac powstaje antologia poezji w czterech językach, wydawana w formie książkowej. Wystawa rozpoczyna się w Holandii, a potem wędruje po świecie.

W Polsce konkurs zawitał w 2004 roku (Warszawa – Dom Kultury Śródmieście) wystawą finałową. Oprócz stolicy, jedynie Kielce – Miejska Biblioteka Publiczna (Filia nr 10), gościła w 2005 roku, reprezentacyjne prace wystawy. Imprezie towarzyszyły warsztaty.

W bieżącym roku w marcu i kwietniu w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej po raz kolejny prowadzone były warsztaty poetycko-plastyczne, przygotowujące uczestników do eliminacji konkursu. Brały w nich udział ponad 100 dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Warsztaty poetyckie prowadził ksiądz Grzegorz Stachura, plastyczne Iwona Stachura – nauczycielka malarstwa Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach.
W zajęciach pomagali studenci filologii polskiej AŚ: Katarzyna Musiał i Mateusz Ślusarczyk oraz uczennice ZPSP: Joanna Derlatka, Agnieszka Juśniewicz i Sylwia Materek.

Warsztaty poetyckie

Zdjęcia z imprezy Filia nr 10


Zdjęcia z imprezy Filia nr 12


Zdjęcia z imprezy Filia nr 13


Warsztaty plastyczne

Zdjęcia z imprezy Filia nr 12


Zdjęcia z imprezy Filia nr 12


Zdjęcia z imprezy Filia nr 13


Prace wykonane w trakcie trwania warsztatów

Zdjęcia z imprezy Anita Gościniewicz, Gosia Barczyk


Zdjęcia z imprezy Izabela Jagodzińska


Zdjęcia z imprezy Ania Kopeć


Zdjęcia z imprezy Ewelina Kumor
Klub Animacji Kultury Szkolnej MDK – Luty 2007

Spotkanie z red. Tadeuszem Wiąckiem, autorem nowej powieści pt. „Marionetki”, zorganizowane przez Filię nr 9 MBP.

Zdjęcia z imprezyPozytywną recenzję książki przedstawił dr Janusz Detka, Prodziekan Wydziału Humanistycznego Akademii Świętokrzyskiej

Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy


Ferie w bibliotece

Zdjęcia z imprezyJaki piękny jest świat zimą – Ferie z Królową Śniegu – Filia nr 6

Zdjęcia z imprezyKonkurs czytelniczy – Księgarnia – Filia nr 6

Zdjęcia z imprezyUroki Zimy – wystawa prac dzieci – Filia nr 9

Zdjęcia z imprezyDzieci z Bullerbyn – Filia nr 11

Zdjęcia z imprezyAkademia Pana Brzechwy – Filia nr 11

Zdjęcia z imprezyZimowe poranki pasjonatów książki – Filia nr 12

Zdjęcia z imprezyZimowe spotkania pasjonatów książki – Filia nr 12

Zdjęcia z imprezyMuminkowe zaproszenia na ferie – Filia nr 13

Zdjęcia z imprezyPrace nad Doliną Muminków – Filia nr 13
Filia nr 3, ul. Jagiellońska 36, po generalnym remoncie.

Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy
Zdjęcia z imprezy


Konkurs dla dzieci i młodzieży
„Wakacyjna lektura nie musi być ponura”

W okresie wakacji Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach ogłosiła konkurs „Wakacyjna lektura nie musi być ponura”, obejmujący swoim zasięgiem terytorium Kielc, wszystkie filie biblioteczne.

Celem konkursu było:
1. Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży;
2. Wytworzenie nawyku korzystania z księgozbiorów bibliotek publicznych;
3. Zachęcenie do uważnego czytania lektury;
4. Organizacja czasu wolnego.

Uczestnikami konkursu mogły być dzieci i młodzież (czytelnicy MBP do lat 15), którzy zgłosili swój udział w dowolnej filii bibliotecznej Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Ich zadaniem było przeczytanie w okresie wakacji jak największej liczby książek wypożyczonych z biblioteki, wykonanie do wybranych lektur ilustracji dowolną techniką lub napisanie recenzji albo dopisanie dalszego ciągu bądź innego zakończenia. Prace należało złożyć w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w której zgłosiło się swój udział konkursie do dnia 31.08.2006 r.

Dnia 13 września 2006 r. podliczona została liczba wypożyczonych i przeczytanych książek w czasie wakacji przez każdego uczestnika oraz przez wszystkie dzieci biorące udział w konkursie poddane zostały także ocenie inne wykonane prace.
W trakcie trwania konkursu, dzieci i młodzież biorące w nim udział, wypożyczyły
i przeczytały ponad 2000 książek. Na konkurs wpłynęło ponad 100 ilustracji i 8 prac literackich. Komisja postanowiła nagrodzić 6 dzieci, przyznano także 20 wyróżnień. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za uczestnictwo w konkursie i drobne upominki.

Nagrodzeni uczestnicy konkursu:
1. Bojczuk Michał, lat 7 (treść pracy)
2. Górczyńska Aleksandra, lat 10 (treść pracy)
3. Kułagowska Martyna, lat 9 (treść pracy)
4. Lewaniak Maria, lat12 (treść pracy)
5. Misztal Karolina, lat 15 (treść pracy)
6. Polewska Marta, lat 12 (treść pracy)

„Przyjście lata”
Ilustrację wykonał Michał Bojczuk, lat 7
Nagroda
Zdjęcia z imprezy

„Atrament”
Ilustrację wykonała Marta Polewska, lat 12
Nagroda
Zdjęcia z imprezy

„Miś Paddington”
Ilustrację wykonała Martyna Kułagowska, lat 9
Nagroda
Zdjęcia z imprezy

„Dziewczyny się zakochują”
Ilustrację wykonała Anna Baljon, lat 12
Wyróżnienie
Zdjęcia z imprezy

„Przygody kota Kacpra i Myszki Lulu”
Ilustracje wykonała Dominika Masternak, lat 12
Wyróżnienie
Zdjęcia z imprezy

„Przygody Filonka Bezogonka”
Ilustrację wykonała : Anna Maria Simber, lat 9
Wyróżnienie
Zdjęcia z imprezy

„Witaj Karolciu”
Ilustrację wykonała Joanna Stefańska, lat 9
Wyróżnienie
Zdjęcia z imprezy


Milenium Świętego Krzyża – Wystawa „Święty Krzyż w literaturze

Dnia 5 czerwca 2006 r. w Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach
przy ul. Warszawskiej 147 otwarto wystawę, na której wyeksponowano książki, czasopisma i fragmenty tekstów ze zbiorów MBP, dawne pocztówki i fotografie
z kolekcji Tomasza Krzysztofika oraz ilustracje do legend świętokrzyskich wykonane przez dzieci z Klubu „Uroczysko-Wrzos” i SP nr 27.
Wystawę można oglądać do końca września bieżącego roku.

Zdjęcia z imprezy

Zdjęcia z imprezy Honorowi goście – Roman Kempka i Robert Żukowski – Ojcowie Oblaci z klasztoru
na Świętym Krzyżu w towarzystwie Andrzeja Maćkowskiego, dyrektora MBP i Agaty Zając, autorki wystawy.Zdjęcia z imprezy Po wystawie oprowadza kierowniczka Filii nr 5 Agata Zając.


Zdjęcia z imprezy Przyjaciele Filii nr 5 – bibliotekarka Bożena Moćko i uczniowie
ze Szkoły Podstawowej nr 16.
IV Miejski Konkurs Plastyczny „Legendy Świętokrzyskie”

Organizatorzy:
– Urząd Miasta w Kielcach, Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia,
– Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach,
– Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Koło Miejskie w Kielcach,
– Klub „Uroczysko-Wrzos” Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach.

Na konkurs wpłynęło 554 prace. Konkurs objął swym zasięgiem wszystkie filie MBP, większość szkół podstawowych. Napłynęły również prace ze świetlic „Plus”,
DK „Zameczek”, klubu „Wrzos”, ognisk wychowawczych i przedszkoli.
Dzieci najchętniej ilustrowały następujące legendy:
„Sabat Czarownic”, „ Legenda o powstaniu Kielc”, Emeryk i święty jeleń”.

Nagrody otrzymali:
Dziuba Jeremia – Ośrodek Kultury „Ziemowit"
Gołębiowski Tymoteusz – Ośrodek Kultury „Ziemowit"
Bródka Maciej – Klub „Uroczysko-Wrzos"
Zielonka Kuba – Klub „Uroczysko-Wrzos"
Jaśkowska Klaudia – SP nr 15
Lasota Michał – SP nr 27
Zielińska Dominika – SP nr 28
Tokarska Zuzanna – SP nr 33
Pszczoła Iza – SP nr 34
Maj Ewelina – SP nr 38
Dudek Kinga – Zespół Szkół w Gnieździskach
Hajduk Dominika – Zespół Szkół w GnieździskachZdjęcia z imprezyWręczenie nagród i wyróżnień w Filii nr 11 MBP.

Zdjęcia z imprezyWyróżnienia otrzymało 50. uczestników:
Borycki Karol, Cedro Piotr, Cichońska Natalia, Czerwiak Gabriela, Czub Maja, Gajewska Aleksandra, Gawlik Julia, Gawlik Mateusz, Gierczak Karolina, Jakubiec Julia, Kaleta Dawid, Klamka Wiktor, Kołodziejczyk Marlena, Kosiński Jan, Kozłowska Wiktoria, Kozubek Agnieszka, Krzysiek Aleksandra, Krzyżanowska Julia, Kucy Natalia, Kulik Wit, Kundera Miłosz, Kwaśniewska Weronika, Laszczyk Nina, Lesiak Aleksandra, Miernik Paulina, Miszczyk Natalia, Moskwa Ewa, Ochinean Inga, Ostrowska Ewa, Perz Karolina, Piątek Aleksandra, Salwa Monika, Sławińska Emilia, Stachura Weronika, Stachurska Magdalena, Syska Natalia, Szalkowska Ewa, Śledź Michalina, Śliwińska Paulina, Tusznio Dorota, Wasiak Kamil, Wilamowski Hubert, Winiarczyk Michał, Wojarska Kinga, Wolińska Róża, Wydra Sylwia, Zapała Inga, Zawierucha Agnieszka, Zembrzowski Michał, Żarnowiecka Karolina.

Zdjęcia z imprezy

Zdjęcia z imprezyWystawa nagrodzonych prac – Filia nr 11, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53,
czynna do 30 września 2006 r.2004 Š MBP & pP - all rights reserved
   

              > biblioterapia

              > dyskusyjne kluby książki

              > imprezy

              > imprezy w obiektywie

              > nowości

              > wykaz czasopism

              > zamówienia publiczne

                Portal Informacji Kulturalnej województwa świętokrzyskiego

                Biuletyn Informacji Publicznej